Търсене

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти-общинска собственост - УСЛУГА №9036

УСЛУГА №9036  

 

Издаване на удостоверение за наличие на реституционни претенции за недвижими имоти-общинска собственост 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга:  чл.62, ал.4 от ЗОС 

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота
  • Документ за собственост, ако заявителят притежава такъв
  • Съдебно удостоверение 

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 10,00 лв;

бърза услуга   – 20,00 лв.;

експресна услуга  -  30,00 лв           

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 7 дни 

експресна услуга – до 3 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.