Търсене

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или за възстановен общински имот -УСЛУГА № 9038

УСЛУГА № 9038 

Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост или  за възстановен общински имот

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център

Предоставяне на административната услуга:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.62, ал.4 от ЗОС

Необходими документи:

  • Актуална скица на имота, издадена от СГКК – гр. Варна, ако имота е в кадастралната карта на гр. Варна или прилежащите на Община Варна населени места
  • Документ от съд или друга инстанция, който да е основание за издаване на удостоверението

Цена на административната услуга:

обикновена услуга   – 10,00 лв;

бърза услуга   – 20,00 лв.;

експресна услуга  -  30,00 лв

 Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни 

бърза услуга – до 7 дни 

експресна услуга – до 3 дни 

 Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 6 (шест) месеца

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.