Търсене

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП–2) - УСЛУГА №9146

УСЛУГА №9146   

Издаване на удостоверение за осигурителен доход (УП–2)

/само за служители на общинската администрация/ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • На място в Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсии и осигурителен стаж; РМС № 146/92 г.; писмо № 91-01-153/22.10.99г. на НОИ. 

Необходими документи:

1. Копие от трудова книжка

2. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице);

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ искането. 

Такса на адм. услуга: безплатно. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 14 работни дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.