Търсене

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП–3) - УСЛУГА №9147

УСЛУГА №9147   

Издаване на удостоверение за осигурителен стаж (УП–3) 

/само за служители на общинската администрация/ 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента: Информационен център 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Кодекс за социално осигуряване; Наредба за пенсии и осигурителен стаж; РМС № 146/92 г.; писмо № 91-01-153/22.10.99г. на НОИ. 

Необходими документи:

1. Копие от трудова книжка

2. Документ за идентичност на имена в случай на настъпили промени

3. Копие на нотариално заверено пълномощно (когато искането не се подава лично от заинтересованото лице);

* Задължително се представя оригинал на пълномощно за сверяване от служителя, приемащ искането. 

Такса на адм. услуга: безплатно. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

-         обикновена услуга - до 14 работни дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.