Търсене
15 януари 2013

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него - УСЛУГА № 91301

УСЛУГА № 91301


Съставяне на акт за смърт и издаване на препис-извлечение от него


Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Траурен дом – Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 2

Процедурата се стартира след представяне на писмено съобщение или съдебно решение, пред длъжностно лице по гражданско състояние на Община Варна.

Място на предоставяне на услугата:

Траурен дом – Варна, ул.”Акад. Андрей Сахаров” № 2

длъжностни  лица по гражданско състояние на Община Варна

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация /ЗГР/ - чл.88, ал.1, т. 3 във връзка с чл. 40 ал. 1, изр. второ.

Необходими документи:

1. Лична карта

Такса на административната услуга:

безплатно

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

не по-късно от 48 часа след настъпването на смъртта, когато актът се съставя въз основа на съобщение за смърт;

в срок 7 дни за всички останали случай, съгласно ЗГР.

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.