Търсене
20 юли 2016

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители - УСЛУГА № 9149

УСЛУГА № 9149

Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители /ЧСИ/

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център

Място на предоставяне на услугата:

  • На гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Гражданско процесуален кодекс - чл.431, ал.3 и 4

Необходими документи:

Преписка от съдебен изпълнител

Такса на административната услуга:

обикновена услуга:    5.00 лв.

бърза услуга:              10.00 лв.

експресна услуга:      15.00 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:            3 дни

експресна услуга:      1 ден

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.