Търсене

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес - УСЛУГА № 9150

УСЛУГА № 9150

 

Издаване на удостоверение за промени на постоянен адрес 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Място на предоставяне на услугата:

  • На гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация-чл. 95 и 98 във връзка с чл. 5, т. 3, чл.106, ал.1,т.1                                                                                                                                                                              Закон за местните данъци и такси - чл. 110, ал. 1, т. 8

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.24. 

Необходими документи: - 

Такса на административната услуга:

обикновена услуга:    3.00 лв.

бърза услуга:              5.00 лв.

експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:              3 дни

експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.