Търсене

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници-УСЛУГА №9056

УСЛУГА №9056

Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници

 Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга – Информационен център

 Място за предоставяне  на услугата на клиента

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

 Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга – чл.24, ал.1 и 2 от Наредба № 34/06.12.1999г. за таксиметров превоз на пътници на МТС и чл.21 от АПК

 Необходими документи:

  • Удостоверение за регистрация, издадено от ИА „Автомобилна администрация“ - копие
  • Списък на автомобилите, с които превозвачът кандидатства, и списък с данните на водачите, извършващи дейност от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка – копие;
  • Заверени от превозвача копия на контролния талон към знака за периодичен преглед за проверка на техническата изправност на лекия таксиметров автомобил и на картата за допълнителния преглед на лек таксиметров автомобил;
  • Копия от удостоверенията „водач на лек таксиметров автомобил“;
  • Копие на страници от паспорта на ЕТАФП съдържащи информация за превозвача, данъчно задълженото лице, регистрационен номер на автомобила, заверка от ИА „Автомобилна администрация“ и Държавната агенция по стандартизация и метрология;

 * При подаване на заявление за повече от 10 автомобила да се приложи списък с регистрационните номера на автомобилите, за които следва да бъде издадено разрешение

Цена на административната услуга: 30 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – до 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: до 1 година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.