Търсене

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии -УСЛУГА №39059

УСЛУГА №39059

 

Определяне на място за спирката, която ще ползва превозвачът по международни автобусни линии

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.35, ал.1, т.6 от Наредба № 11/31.10.2002г. МТС за международен автомобилен превоз на пътници и товари; решения № 2383-14/17.12.2002г. и № 2706-13/21.05.2003г. на ОбС Варна, чл.21 от АПК 

Необходими документи:

  • Лиценз за международен автобусен превоз на пътници - копие
  • Маршрутно разписание за съвместно обслужване с превозвач – партньор от държавата, явяваща се крайна спирка по маршрута - копие 

Цена на административната услуга: 25 лв.                                                                                      

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: обикновена услуга – 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.