Търсене

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи-УСЛУГА № 9062

УСЛУГА № 9062

 

Издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационни елементи 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя) 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.57, ал.1 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Кадастрална скица /схема със ситуация за съоръжения, които са свързани трайно към терена/ и конструктивна експертиза /оригинал/ за състоянието на носещата основа /фасада, калкан или покрив/ за съоръжения, които ще се монтират на сграда;
  • За частна собственост – писмено съгласие на собствениците, на чийто имот е монтирано съоръжението /договор за наем, копие на акт за собственост, решение на Общото събрание на собствениците; за държавна собственост – писмено съгласие от ръководителя на ведомството или Областен управител, актуална скица на имота от СГКК Варна/;
  • Фотоколаж или снимка;
  • Конструктивен и архитектурно-дизайнерски проекти и ел. проект /за светещи РИЕ/ - оригинали;
  • Актуално конструктивно становище, а на 3 години конструктивна експертиза /оригинал/ за състоянието на основата, върху която е монтирано съоръжението/ята и за въздействието на съоръжението върху нея, към момента на подновяване на договора и/или разрешението за поставяне;
  • Декларация за осветеност на съоръжението. 

Забележка: При подновяване на разрешение за поставяне се изисква актуално конструктивно становище или конструктивна експертиза за състоянието на носещата основа и за въздействието на рекламното съоръжение върху нея, снимка, декларация за осветеност и писмено съгласие на собствениците и актуална скица на имота от СГКК Варна, за имоти, които не са общинска собственост. 

Цена на административната услуга: 60 лв. 

Цена за съгласуване на проекта/и за рекламно-информационен елемент:

До 4 кв. м – 30 лв за проект и по 5 лв за всяка отделна позиция

Над 4 кв. м – 100 лв за проект и по 10 лв за всяка отделна позиция  

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – до 30 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: 1 година 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.