Търсене
27 септември 2012

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина - УСЛУГА № 9014

УСЛУГА  № 9014

Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гишета  от  № 1 до № 4 , Сектор “Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Място на предоставяне на услугата:

Гишета  от  № 1 до № 4 , Сектор “Гражданско състояние”- Дирекция “ИАО” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1

Правилник за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа /обн., ДВ, бр.73 от 12.09.1958г./ - чл.3

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.11 

Такса на административната услуга:  6.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

експресна услуга:      веднага 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.