Търсене
15 януари 2013

Възстановяване или промяна на име - УСЛУГА № 39017

УСЛУГА  № 39017


Възстановяване или промяна на име 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: гишета от № 1 до № 4 на Сектор “Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”. 

Предоставяне на административната услуга:

  • гишета от № 1 до № 4 на Сектор “Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО”. 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга :

чл.19а от ЗГР 

Необходими документи:

  1. Заявление по образец с нотариално заверен подпис на заявителя. 

Цена на административната услуга:                  

обикновена:                   10.00 лв.

бърза:                             15.00 лв.

експресна:                      20.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:     30 дни

бърза услуга:                7 дни

експресна услуга:        1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма законово регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.