Търсене
15 януари 2013

Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението - УСЛУГА № 39021

УСЛУГА № 39021


Издаване на заверен препис или фотокопие от личен регистрационен картон или страница от семейния регистър на населението 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

  • За обикновена и бърза услуга – Информационен център
  • За експресна услуга - Гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Предоставяне на административната услуга:

  • На гишета от № 1 до № 4 , Сектор ”Гражданско състояние”, Дирекция “ИАО” 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.106, ал.1, т.1 във връзка с чл.102, ал.1, т.3 и Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.1, т.13 

Цена на административната услуга:                  

обикновена:                   3.00 лв.

бърза:                             5.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      7 дни

бърза услуга:                3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.