Търсене
15 януари 2013

Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние - УСЛУГА № 9024

УСЛУГА № 9024


Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга:

гишета от № 1 до № 4, Сектор “Гражданско състояние” – Дирекция “ИАО”. 

Място на предоставяне на услугата:

гишета от № 1 до № 4, Сектор “Гражданско състояние” –Дирекция “ИАО”. 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

Закон за гражданската регистрация – чл.74 и чл.76

Закон за местните данъци и такси – чл.110, ал.2, т.4 и т.7 

Необходими документи: 

  1. Решение на административен или съдебен орган

Такса на административната услуга: услугата не подлежи на таксуване            

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.