Търсене
15 януари 2013

Издаване на удостоверение за настоящ адрес - УСЛУГА № 39131

УСЛУГА № 39131 


Издаване на удостоверение за настоящ адрес 

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Предоставяне на административната услуга:

  • гише № 30, Сектор ЕСГРАОН, Дирекция “ИАО”.
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга:

чл.24, чл.96 и чл.106 от Закон за гражданската регистрация.

Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението /Издадена от министъра на регионалното развитие и благоустройство и министъра на правосъдието, обн., ДВ, бр.37 от 15.05.2012г./ - чл.23 и чл.25 

Необходими документи: - 

Цена на административната услуга:  

обикновена услуга:    3.00 лв.

бърза услуга:              5.00 лв.

експресна услуга:      10.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:  

обикновена услуга:    7 дни

бърза услуга:              3 дни

експресна услуга:      1 ден 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.