Търсене

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път - УСЛУГА №9087

УСЛУГА №9087

Учредяване на право на преминаване през чужд поземлен имот без път 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.192, ал.2 от ЗУТ

Необходими документи:

  • Документ за собственост; 
  • Копие от предходна скица;
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице. 

Такса на административната услуга:  

обикновена услуга – 50 лв. за изготвяне на заповед + таксата за изготвяне на оценка по чл.210 от ЗУТ 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга - 45 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  една година

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.