Търсене

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването - УСЛУГА №9092

УСЛУГА №9092 

Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че ПУП е приложен по отношение на застрояването 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.159, ал.3 от ЗУТ 

Необходими документи:

За констативен акт:

  • Протокол №2, подписан от служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ;
  • Трасировъчен проект
  • Документ за собственост
  • Пълномощно (ако се подава от упълномощено за това лице) 

За констативен акт за подземни и надземни проводи:

  • Протокол  №2-а, подписан от служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ
  • Копие от заверен проект
  • Геодезическо заснемане на новоизградения обект 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 40 лв.

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга – 14 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.