Търсене

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план - УСЛУГА №9094

УСЛУГА №9094 

Отразяване на промени в разписния списък към кадастрален план 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. § 4 и чл.51 от ЗКИР 

Необходими документи:

  • Документ за собственост
  • Копие от предходна скица
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице 

Цена на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 5 лв.

- бърза услуга -  10 лв.

- експресна услуга -  20 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    7 дни  

- бърза услуга -            5 дни

- експресна услуга -       3 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.