Търсене

Издаване на скица за недвижим имот - УСЛУГА №29098

УСЛУГА №29098 

Издаване на скица за недвижим имот 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: § 4, ал.1, т.1 от ПЗР на ЗКИР или чл.13, ал.4-7 от ППЗСПЗЗ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
  • Удостоверение от съда по дело №.................;
  • Копие от предходна скица;
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице;
  •  За скица за ИГП: Писмо от “Геозащита ЕООД” Варна и обхватна скица от “Геозащита ЕООД” Варна .  

Такса на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 15 лв.

- бърза услуга -             30 лв.

- експресна услуга – 45 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -   до 7 дни  

- бърза услуга -             до  5 дни

- експресна услуга  - до 3 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  6 месеца 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.