Търсене

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и селищно устройство, кадастъра и имотния регистър - УСЛУГА № 29101

УСЛУГА №29101 

Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториалното и

селищно устройство, кадастъра и имотния регистър 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: ЗУТ, чл.107, т.5 от ЗМДТ и ЗКИР 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж;
  • Копие от скица или подробен устройствен план; 

Такса на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 10 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    7 дни   

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.