Търсене

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии - УСЛУГА №9133

УСЛУГА №9133 

Издаване на удостоверение и скица относно имоти, подлежащи на възстановяване, находящи се в границите на урбанизираните територии 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл.13, ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост;
  • Актуално или презаверено уведомително писмо от ОСЗ в годината на подаване;
  • При наличие - копие от предходна скица;
  • Удостоверение за наследници;
  • Пълномощно 

Такса на административната услуга:  

- обикновена услуга  - 50 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

- обикновена услуга -    30 дни   

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  няма законово регламентиран срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.