Търсене

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици - УСЛУГА №9137

УСЛУГА №9137 

Прокарване на временен път до урегулирани поземлени имоти, които имат лице по проектирани нови улици 

Място за подаване на искането за извършване на административната услуга: Информационен център 

Място за предоставяне  услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: чл. 190, чл.191 и чл. 210 от ЗУТ 

Необходими документи:

  • Документ за собственост
  • Копие от предходна скица
  • Пълномощно, ако се подава от упълномощено за това лице. 

Такса на административната услуга:  

обикновена услуга  - 170 лв. (50 лв. за изготвяне на заповед + 120 лв. такса за изготвяне на оценка по чл.210 от ЗУТ) 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга – 90 дни (60 дни  за изготвяне на заповед + 30 дни за изготвяне на оценка) 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт:  До провеждане на отчуждителни процедури за отваряне на улица по влязъл в сила ПУП – ПР.

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.