Търсене

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари - УСЛУГА №9115

УСЛУГА №9115 

 

Определяне на маршрут и издаване на разрешение за движение на автомобили превозващи извънгабаритни товари  

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.14 от Наредба №11 за движение на извънгабаритни и тежки превозни средства; 

Необходими документи:

  • Копие от разрешение за строеж влязло в сила (когато обслужва строителен обект);
  • Договор за превоз на техника (когато има сключен такъв);
  • Данни за товара (които са необходими за попълване на разрешението);
  • Копие паспорт на превозното средство, с което ще бъде превозен товара;
  • Два броя карти на гр.Варна; 

Такса на административната услуга:

бърза услуга - 75 лв.

обикновена услуга – 40 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

бърза услуга – 4 дни

обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: посочва се от възложителя;

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.