Търсене

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) - УСЛУГА №9117

УСЛУГА №9117 

Издаване на разрешение за разкопаване на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства (за строежи с влязло в сила разрешение за строеж) 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.193 от ЗУТ, Инструкция за прокопаване; 

Необходими документи:

  • Копие от разрешение за строеж (влязло в сила)
  • График - 3 бр., подписан и подпечатан от Възложител и Строител
  • Одобрен проект за Временна организация на движението
  • Договор с фирма, която да извърши строително-монтажните работи
  • Договор с фирма-консултант, която да изпълнява строителен надзор по време на строителство
  • Заповед по чл.193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване (при необходимост)
  • Доклад от Главен инженер на съответната районна администрация за възстановени настилки 

Такса на административната услуга:

т. А. Издаване на разрешение за разкопаване:

експресна услуга – 50 лв. на пресичане;

бърза услуга – 30 лв. на пресичане;

обикновена услуга – 20 лв. на пресичане; 

т. Б. Пресъгласуване на разрешение за разкопаване:

експресна услуга – 120 лв. на пресичане;

бърза услуга – 100 лв. на пресичане;

обикновена услуга – 80 лв. на пресичане; 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

експресна услуга – 3 ден;

бърза услуга – 5 дни;

обикновена услуга – 7 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: посочва се от клиента 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.