Търсене

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя - УСЛУГА №9120

УСЛУГА №9120 

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя 

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.24 от Наредбата за специално ползване на пътищата 

Необходими документи:

  • Документ за собственост или отстъпено право на строеж, документ за право на строеж в чужд имот по силата на специален закон
  • Писмено становище от звено «Пътна полиция» в ОД на МВР-Варна
  • Одобрен проект за Временна организация на движението-копие;
  • Копие от Разрешение за строеж влязло в сила – в случаите, когато се изисква такова по ЗУТ; 

Такса  на административната услуга: 75 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.