Търсене

Дирекция "Туризъм"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Соня Георгиева
sdgeorgieva@varna.bg
Директор 906 052-820-534 534
ОТДЕЛ "КАТЕГОРИЗАЦИЯ"
Младен Стоянов
mstoyanov@varna.bg
Началник отдел 910 052-820-206 206, 276
Катя Момчилова
kmomchilova@varna.bg
Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 910 052-820-206 206, 276
Галина Плугчиева Гл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298
Славка Стаматова
sstamatova@varna.bg
Мл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298
Димитричка Петрова Мл. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-298 298
Гинка Стефанова Ст. експерт "Категоризация на туристическите обекти" 908 052-820-321 321
ОТДЕЛ "МАРКЕТИНГ, РЕКЛАМА И АНАЛИЗИ"
Ирина Угринска
iugrinska@varna.bg
Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
Невяна Кеманова Гл. експерт "Маркетинг, реклама и анализи" 907 052-820-501 501
ТУРИСТИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
Тихомир Патарински
office@varnainfo.bg
Ръководител звено "ТИЦ" ТИЦ 052-820-689
Десислава Хинева Гл.експерт "Публична информация" ТИЦ 052-820-690  
Николай Калчев Мл.експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690

Ирена Бянова Гл.експерт "Туристическа дейност" ТИЦ 052-820-690  
Станислава Маринова Мл.експерт "Публична информация" ТИЦ 052-820-690