Търсене

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя - УСЛУГА №9121

УСЛУГА №9121

Издаване на разрешение за специално ползване на пътя чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail 

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: Наредба за специално ползване на пътищата (обн., ДВ, бр. 62 от 13.07.2001 г.)  - чл. 18; 

Необходими документи:

  • Заповед по чл.193 от ЗУТ за учредяване право на прокарване - копие;
  • Ситуационна скица-копие, съгласувана с експлоатационните дружества и подземен кадастър; 

Такса на административната услуга: 75 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 14 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно определен срок

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.