Търсене
Начало » Дирекции и дейности

Туризъм

Подаване по електронен път на Заявленията за категоризиране на туристическите обекти, заедно с приложените към тях сканирани документи - на e-mail адрес:

zayavlenya_zt@varna.bg

Подаване по електронен път на справка-декларация по чл.116, ал.(3) и сканираният платежен документ - на e-mail адрес:

spravka_deklaracya_zt@varna.bg

Въпроси, сигнали и предложения - на e-mail адрес :

tourism@varna.bg