Търсене

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения - УСЛУГА №9126

УСЛУГА №9126

 

Издаване на позволително за ползване на лечебни растения

Място за подаване на заявлението за извършване на административната услуга: Информационен център 

  Място за предоставяне  на услугата на клиента:

  • Информационен център
  • Чрез пощенска/куриерска пратка (за сметка на заявителя)
  • По електронен път на e-mail

Нормативна уредба по предоставянето на административната услуга: чл.22, ал.2 от Закон за лечебните растения,

Необходими документи:

  • Копие от документ за регистрация на книга за изкупените, реализираните и налични количества билки издадени от съответната РИОСВ

Цена на административната услуга: определена с Решение№1661-4 на Общински съвет – гр.Варна; Протокол №33/15-24-29.04.2002 г. - Тарифа за таксите, които се заплащат за ползване на лечебни растения от земи, гори, води и водни обекти – общинска собственост;

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата: 5 дни  

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: съобразно това, кога е сезона на конкретните лечебни растения

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.