Търсене
27 септември 2012

Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган - УСЛУГА № 29141

УСЛУГА № 29141


Признаване и изпълнение на съдебно решение или друг акт на чуждестранен съд или друг орган

Място на подаване на заявлението за извършване на административна услуга: Информационен център 

Място на предоставяне услугата на клиента: Гишета от № 1до №4,  Сектор “Гражданско състояние”, Дирекция ИАО 

Нормативна уредба за предоставянето на административната услуга: Граждански процесуален кодекс – чл.621

Кодекс на международното частно право – чл.117, 118 и 119 

Необходими документи:

  1. Препис от съдебно решение или съответния акт, заверен по надлежния ред от чуждестранния орган, който го е издал, заедно с легализиран превод на български език,
  2. Удостоверение, че решението е влязло в законна сила от съответния съд /ако става въпрос за съдебно решение/
  3. Декларация по чл. 117, т.3 и т.4 от КМПЧ с нотариална заверка на подписа 

Такса на административната услуга: 50.00 лв. 

Нормативно определен срок за изпълнение на услугата:

обикновена услуга:      до 30 дни 

Срок  на действие на индивидуалния административен акт: няма нормативно регламентиран срок 

 

 

Изтегли документи

Помощ?

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.