Търсене

Дирекция "Управление на собствеността"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Юлиана Кожухарова
yukozhuharova@varna.bg
Директор 709 0052-820-318
318
Маргарита Елисеева Изпълнител "Администратор-домакин" 710 052-820-244
052-820-888
244
ОТДЕЛ "СНАБДЯВАНЕ И МАТЕРИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ"
Тодор Шидеров Началник отдел "СМО" 709 052-820-305 305
Румяна Василева
Изпълнител "Домакин" склад 052-820-317 317
Лора Стоянова
Изпълнител "Домакин" склад 052-820-272 272
Алекси Алексиев Ръководител звено "Почивно дело и социален отдих"   052-820-860  
Станка Пантелеева Гл. специалист "Почивно дело и социален отдих"   052-820-860  
  Хигиенисти І ет. 052-820-373 373
ОТДЕЛ "ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА, ЕКСПЛОАТАЦИЯ И ППО"
Юлиана Кожухарова Началник отдел"ТПЕ и ППО" 709 052-820-318 318
Катя Ненчева
knencheva@varna.bg
Главен инспектор "БРС" 708 052-820-160 160
Бранимир Пулев Гл.експерт "Управление на собствеността" 708 052-820-162 162
Неделчо Начев Гл. експерт "Поддръжка, експлоатация и ремонт на съоръженията" 708 052-820-175 175
Илиян Вълков Гл. инспектор "Експлоатация и безопасност на авт. парк и гаража"   052-820-254 254
Диляна Енчева Мл. експерт "Управление на собствеността" 708 052-820-122 122
Владимир Петров Изпълнител "Ел.техник"   052-820-377 377
Кремчо Стоянов Изпълнител "Ел.техник"   052-820-394 394
Анна Иванова Изпълнител "Оператор-свърз. техника" АТЦ 052-820-300 300
Стоян Маринов Изпълнител "Огняр"   052-820-347 347
Севдалин Петков Изпълнител "Огняр"   052-820-347 347
Георги Георгиев Изпълнител "Диспечиране и снабдяване на гаража на Община Варна"   052-820-348 251, 349

Изпълнител  "Шофьор"   052-820-251      251;  348