Търсене

Дирекция "Местни данъци"

Имена Длъжност Стая N Телефон
ТЕЛЕФОН ЗА ИНФОРМАЦИЯ - 052/820-905
Николай Бонев
nbonev@varna.bg
Директор 813 052/820716
Мая Минчева Гл. специалист „Безкасови приходи” 813 052/820716
Миглена Щерева mshtereva@varna.bg Гл.юрисконсулт бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1 ст.3 052/820730
Емил Димитров
edimitrov@varna.bg
Гл.юрисконсулт бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" ет.1 ст.3 052/820730
ОТДЕЛ "ОБСЛУЖВАНЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИ И ОТЧИТАНЕ НА ПРИХОДИ"
Марияна Иванова Началник отдел бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 6 052/820901
Мария Канзафирова 
mkanzafirova@varna.bg
Гл. инспектор”Предварителен последващ контрол” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 6 052/820901
Лиляна Стефанова 
lstefanova@varna.bg
Гл. експерт „Информационни с-ми и бази данни”” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.2 052/820904
Лазарина Тунева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1  052/820778
Миглена Златева Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1  052/820778
Светла Чобанова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1  052/820778
Янка Асенова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Светла Вутова Ст. експерт "Обслужване на данъкоплатци" пл. Мусала - "Информационен център"  052/820900
Елка Дойчева Ст. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.1  052/820778
Зеррин Шуаибова Ст.инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Красимира Дишева Иинспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Венелин Стаменов Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Марияна Свистунова Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052/820775
Явор Златев Гл. инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052/820775
Гинка Пенчева Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.5 052/820775
Елица Тодорова Гл. инспектор  "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен    център", ет.1,ст.7 052/820-776
Пламена Кънева Гл.инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" 052/820716
Мария Къртова Ст.инспектор "Обслужване на данъкоплатци" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1,ст.1 052/820778
Тодорка Команчева Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
Дамянка Куюмджиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
Мими Георгиева Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” пл. Мусала - "Информационен център" 052/820900
Даниела Тодорова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
Йорданка Петкова Гл. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
Маргарита Вълканова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
Сияна Котова гл. специалист "Кореспонденция и обслужване на данъкоплатци"" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център" 052/820716
Виолета Дюлгерова-Маринова Инспектор "Обслужване на данъкоплатци" "Изчислителен център", салон 052/820900
Мима Янкова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052/820729
Анна Иванова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи"  бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052/820729
Мария Апостолова Инспектор "Контрол събиране и отчитане на приходи" Приморски "Изчислителен център", салон 052/820792
Марина Илиева  Ст. инспектор  "Обслужване на данъкоплатци" "Изчислителен център", салон 052/820900
Диянка Пеева Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052/820729
Ивелина Никова Гл. специалист „Безкасови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052/820729
Ралица Димитрова Гл. специалист "Безкасови приходи" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център",ст.120 052/820729
rkrdimitrova@varna.bg      
Гергана Танчева 
gtancheva@varna.bg
Гл. специалист "Събиране и отчитане на касови приходи" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, ет.1,ст.3 052/820733
Снежана Желязова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, ет.1,ст.3 052/820733
Елена Йорданова Ст. специалист „Събиране и отчитане на касови приходи” бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, каси 052/820792
       
ОТДЕЛ "КОНТРОЛНО-РЕВИЗИОННИ ДЕЙНОСТИ И ПРИНУДИТЕЛНО СЪБИРАНЕ"
Юлияна Пасева Началник отдел   бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 10 052/820779
Дияна Казакова Гл. инспектор "Предварителен и последващ контрол" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052/820728
Доброслав Дойчев Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.12 052/820739
Севдалина Добрева Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.1, ст.7 052/820728
Диляна Костова Ст. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 - р-н „Приморски”, ет.1 ст.4 052/820728
Цветелина Борисова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. „Ген.Колев” 92 – р-н „Приморски”, ет.1,ст.4 052/820729
Веселина Гагова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 4 0884/002 751
Татяна Ташева Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 4 0884/002 751
Роза Добрева
Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 2 052/820904
Нели Никова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 7 052/820776
Марияна Ганчева Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052/820903
Мирослава Иванова Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 052/820902
Яни Георгиев Гл. инспектор "Туристически данък" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 8 052/820903
Красимира Балтанова Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 9 052/820727
Милена Капитанова Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 9 052/820727
Станислав Йолов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", ет.1, ст. 11 052/820902
Петьо Петков Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052/820736
Димитричка Момчилова Гл. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052/820736
Ивайло Иванов Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.4 052/820736
Кристина Демирова Ст. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", ет.2, ст.9 052/820737
Жулиен Стефанов Гл. инспектор " Контролно -ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052/820735
Стоян Веселинов Ст.инспектор „Контролно-ревизионни дейности” бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 103 052/820735
Полимира Тодорова Гл. инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница" 191 - "Изчислителен център", стая 10  
Стела Захос Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Гиновева Стоянова Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център", салон приемане на документи  
Кремена Георгиева Инспектор "Контролно-ревизионни дейности" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център"  052/820736
Станислав Стоянов Ст. инспектор "Принудително събиране" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център"  052/820736
Деница Стефанова Ст. специалист "Архив" бул. "Сливница " 191 -"Изчислителен център" 0882/299930