Търсене

Дирекция "Здравеопазване"

ИменаДлъжностСтая NТелефонВътрешен
Анастасия Георгиева
ageorgieva@varna.bg
Директор 1312
052-820-239

239
Виолета Димитрова
zdrave@varna.bg
Ст. експерт "Инф. обслужване и техн. дейност" 1311 052-820-239,
т/ф 052-820-011
239
ОТДЕЛ "ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДУЗ"
Румяна Хараламбова
Началник отдел 1311 052-820-502 502
Елена Михова Гл. експерт ДУЗ 1310
052-820-264 264
Галина Арнаудова Гл. експерт "Програми, проекти и строителство" 1310 052-820-390 390
Красимир Тунчев Гл.експерт "Лечебни заведения" 1310 052-820-536 536
Надежда  Харизанова
nharizanova@varna.bg
Ст. експерт "Здравеопазване" І ет. 052-820-506 506
ОТДЕЛ "ФИНАНСИ И ТРЗ"
Илияна Тимнева
itimneva@varna.bg
Началник отдел   052-820-768  
Лидия Христова Гл.експерт "Икономист" 1310 052-820-312 312
Ирина Коевчинова Ст. експерт ТРЗ І ет.   516
Неда Христова Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" І ет.   516
Янислава Шопова Ст. експерт "Администр. и матер.-техн. осигуряване" І ет.   516