Търсене
31 януари 2014

Обява във връзка с провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Варна и бюджетните й звена по обособени позиции" - 31.01.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за "Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на Община Варна и бюджетните й звена по обособени позиции", открита с Решение № 3541/01.10.2013 г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното  заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти  на  участниците  ще се проведе  на 05.02.2014г./сряда/ от 10.00ч., в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5

 

Председател на Комисията:    ________________

                                                   /Соня Георгиева /

                                            Съгл. Решение № 4173/12.11.2013 г

                                           на Кмета на община Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.