Търсене
04 февруари 2014

Обява във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за: "Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна" - УНП: 00081-2013-0067

 О Б Я В А

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за „Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна ". открита с Решение №3828/23.10.2013 г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното  заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти  на  участниците  ще се проведе  на 07.02.2014г./петък/ от 14.00ч., в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5

 

Председател на Комисията:    ________________

                                                   /Снежана Георгиева /

                                            Съгл. Решение № 4402/03.12.2013г.

                                           на Кмета на община Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.