Търсене
06 февруари 2014

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: "Отпечатване, пликоване и предаване на Община Варна на известия до лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства на територията на Община Варна за 2014година" - 06.02.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Отпечатване, пликоване и предаване на Община Варна на известия до лицата за дължимите от тях данък върху недвижимите имоти, такса за битови отпадъци и данък върху превозните средства на територията на Община Варна за 2014година"

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.