Търсене

Обществена поръчка с предмет: „ Осигуряване и организиране на настаняване и изхранване на участници и гости в културни, образователни, спортни, информационни, протоколни и др. събития, организирани от община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити ”, УНП: 00081-2014-0006 - 10.02.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.