Търсене

Обява във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за: "Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна" - УНП: 00081-2013-0067 - 13.02.2014 г.

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за „Изработване, тиражиране и доставка на рекламни материали за нуждите на „Канцелария на общински съвет“ при Община Варна ".    открита с Решение №3828/23.10.2013 г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното  заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти  на  участниците  ще се проведе  на 18.02.2014г./вторник/ от 10.00ч., в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5

 

Председател на Комисията:    ________________

                                                   /Снежана Георгиева /

                                            Съгл. Решение № 4402/03.12.2013г.

                                           на Кмета на община Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.