Търсене
19 февруари 2014

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Озвучаване на културни, образователни, спортни, информационни и др. събития, организирани от Община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити” -УНП:9025973 -19.02.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Озвучаване на културни, образователни, спортни, информационни и др. събития, организирани от Община Варна и второстепенните й разпоредители с бюджетни кредити” и да качите приложените образци на документи.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.