Търсене
25 февруари 2014

Обява във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за: “Абонаментно техническо обслужване и ремонт на хладилна техника, кухненско оборудване, техника в пералното стопанство и ел. бойлери по обособени позиции за нуждите на Община Варна “ - УНП:00081-2013-0068

О Б Я В А

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за “Абонаментно техническо обслужване и ремонт на хладилна техника, кухненско оборудване, техника в пералното стопанство и ел. бойлери по обособени позиции за нуждите на Община Варна “ открита с Решение №3844/24.10.2013 г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното  заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти  на  участниците  ще се проведе  на 28.02.2014г./петък/ от 14.00ч., в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5

 

 

Председател на Комисията:    ________________

                                                   /Ивелин Неделчев /

                                            Съгл.Решение №4454/ 06.12.2013г                                                          

                                              На Кмета на Община Варна

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.