Търсене
28 февруари 2014

Обява във връзка с провеждане на поредното заседание на Комисията по обществена поръчка за: „Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции " -УНП: 00081-2013-0003 - 28.02.2014 г.

О Б Я В А

Във връзка с провеждане на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за “Доставка чрез покупка на хранителни стоки, необходими за приготвяне на храна на децата, посещаващи детските ясли, детските кухни и яслените групи към ОДЗ-тата на територията на Община Варна, финансирани от Община Варна, по обособени позиции “ открита с Решение №0207/21.01.2013г. На Кмета на община Варна  , уведомяваме участниците, че поредното  заседание на Комисията, на което ще бъдат отворени ценовите оферти  на  участниците  ще се проведе  на 05.03.2014г./сряда/ от 11.00ч., в общинско предприятие „Инвестиционна политика”, бул.”Ген. Колев”, №92, ет.5

Юрисконсулт

в отдел „ОбП”:    ________________

                         /Звездалина Иванова /

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.