Търсене
06 март 2014

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет:„Доставка на кафе, вода и други продукти за нуждите на община Варна и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити” - УНП: 00081-2014-0009 - 06.03.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.