Търсене

Документация във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на абонаментни карти за пътуване с градски транспорт на територията на Община Варна за нуждите на общинските съветници от Общински съвет – Варна и на служители от o бщина Варна и бюджетните звена" - 12.03.2014 г.

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.