Търсене

Обява във връзка с възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обслужване на работещите в община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442**** от Служба по трудова медицина" - 13.03.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет „Обслужване на работещите в община Варна и второстепенните разпоредители с бюджет с ЕИК 000093442****   от Служба по трудова медицина"/ Поканата е публикувана на  Портала за обществени поръчки под № ID 9026858/

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.