Търсене

Обществена поръчка с предмет „Пълно сервизно поддържане на копирната техника на Община Варна и общинските бюджетни звена”, УНП - 00081-2014-0010 - 25.03.2014 г.

Поредното заседание на комисията, на което ще бъдат отворени и разгледани „ценовите предложения“ на участниците,ще бъде проведено на 10.07.2014г. от 10.00ч. в Общинско Предприятие „ИП“, на адрес: ул.„Ген. Колев“№92, ет.5. 

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.