Търсене

Обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Хипербарна оксигенация за лечение и рехабилитация на 90 болни от множествена склероза, с мозъчен инсулт, деца с аутизъм, деца с церебрална парализа, полиневропатии, състояния след мозъчно-съдови инциденти от община Варна ” - ID9027978 - 07.04.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: „Хипербарна оксигенация за лечение и рехабилитация на 90 болни от множествена склероза, с мозъчен инсулт, деца с аутизъм, деца с церебрална парализа,   полиневропатии, състояния след мозъчно-съдови инциденти от община Варна .

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.