Търсене

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка “Представител на Община Варна в офиса в гр.Брюксел, Кралство Белгия в периода 01.04.2014 г. - 31.12.2015 г.” - 10.04.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14007053ВН/25.03.2014г. публична покана с предмет : “Представител на Община Варна в офиса в гр.Брюксел, Кралство Белгия в периода 01.04.2014 г. - 31.12.2015 г.” е прекратена на основание чл.39, ал.1, т.1 от ЗОП, тъй като в срока за подаване на оферти не е подадена нито една оферта.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.