Търсене

Обществена поръчка с предмет „Поддържане и почистване на дъждоотводнителни и битови площадкови канализации за нуждите на Община Варна ”, УНП: 00081-2014-0012 - 10.04.2014 г.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.