Търсене

Обществена поръчка с предмет “Представител на Община Варна в офиса в гр.Брюксел, Кралство Белгия в периода 01.04.2014 г. - 31.12.2015 г.” , ID 9028192 - 11.04.2014 г.

Община Варна на основание чл.14, ал.4, т.2 от ЗОП кани всички заинтересовани лица да подадат оферти за избор на изпълнител за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет: “Представител на Община Варна в офиса в гр.Брюксел, Кралство Белгия в периода 01.04.2014 г. - 31.12.2015 г.”

Изтегли документи

Помощ?

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.