Търсене

Съобщение във връзка с прекратяване на обществена поръчка „ Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити” - 11.04.2014 г.

Утвърдената с изх. № РД14006397ВН/18.03.2014г. публична покана с предмет : Доставка чрез наем, предоставяне за временно възмездно ползване и сервизно поддържане на мобилни тоалетни кабини за нуждите на Община Варна и други второстепенни разпоредители с бюджетни кредити”   е прекратена , на основание чл. 39, ал.1, т. 6 от ЗОП тъй като са установени нарушения при откриването и провеждането и, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

Проектодокументи Обществени поръчки - профил на купувача Обяви и съобщения
Търгове Конкурси
Приватизации и концесии

Абонирай се за да получавате известия за новините и събитията в Община Варна.